Stanoviska‎ > ‎

Ustanovení výboru

přidáno: 26. 2. 2014 4:30, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec   [ aktualizováno 9. 4. 2014 0:11 ]
Výbor se dne 20.2.2014 dohodl na následujících stanoviscích a úkolech pro jednotlivé členy výboru:

Stanoviska obecná:

    1. Zprovoznění tohoto informačního webu www.tenisbilovec.cz a vytvoření on-line rezervačního sýstému pro rezervaci tenisových kurtů v areálu TJ Spartak Bílovec. 

    2. Výbor se jednohlasně shodl na podpoře rekreačního tenisu a s tím související snahou lépe prezentovat tenisový areál směrem k veřejnosti. Vyústěním této podpory budou turnaje pro veřejnost pořádané našim tenisovým klubem v průběhu celé sezóny 2014. S tím souvisí také možnost inzerce ve zpravodaji Města Bílovce a vyhotovení veřejné nabídky k pronájmu kurtů a vyvěšení této nabídky také v jiných sportovištích v rámci Bílovce a okolí. 

    3. Dále se výbor jednoznačně shodl na podpoře mládeže s čímž souvisí také potřeba trénovat na více než jednom kurtu. Výbor se tedy po diskuzi dohodl(O.P. se zdržel hlasování), že trenérovi mládeže Ondrovi Padušákovi vyhradí dva kurty a to následovně:

           Kurt č. 5 celodenně
           Kurt č. 2 do 17 hod

        Pátky, tréninky závodních družstev 2 kurty (z  počátku kurty č.2 a 5, v případě, že nebudou obsazeny, také kurty č.3 a 4). Na ostatních kurtech si mohou děti rezervovat hodiny do 17.hod.

    4. Výbor se dále shodl na navýšení hráčského příspěvku u dětí a mládeže registrovaných v jiných oddílech než je TJ Spartak Bílovec a to na částku 1200,-- /za sezónu.(bez brigád)

    5. Výbor schválil závodnímu tenisu na nákup dvou hráček částku 5 000,-- pro družstvo dospělých.
    6. Výbor se také dohodl na ceníku pro hrací sezónu 2014. Viz sekce CENÍK.


Stanoviska k podnětům: 

    1. Pavel Klimek zažádal písemnou formou o možnost konání turnajů pro Ml./St. žáky a BABYTENIS v následujících termínech:
            
            7.-8.6.2014            BABYTENIS
            30.6.-1.7.2014       ML.ŽÁCI
            5.-7.7.2014            ST.ŽÁCI
            26.-28.7.2014        ST.ŽÁCI

        Výbor žádosti o tyto turnaje jednohlasně VYHOVĚL(OP se zdržel hlasování) a termíny těchto turnajů jsou již zveřejněny jak v Termínech akcí tak budou doplněna do Rezervačního systému kurtů. 

    Součástí této žádosti byla také žádost o mistrovská utkání pro kategorii ML. + ST.ŽÁCI Tenisového klubu Mladý Tenista (bez bližší specifikace termínů). Této žádosti výbor jednohlasně NEVYHOVĚL(OP se zdržel hlasování) a to především z důvodu zaplněnosti kurtů vlastními mistrovskými utkáními v kategoriích Ml. žáků, St. žáků, Mužů/žen a amaterskou soutěží MPD a to především v jarních měsících kdy je vytíženost kurtů nejvyšší.


Úkoly pro letošní sezónu:
  1. Vyjednat zajistit a správce (Patrik Pavelek)
  2. Zajistit objednávku antuky (Pavel Šmydke)
  3. Zjistit podmínky inzerce ve zpravodaji Města Bílovce (Pavel Šmydke)
  4. Zprovoznit doménu tenisbilovec.cz, vytvořit webové stránky www.tenisbilovec.cz a on-line informační systém pro rezervaci kurtů, nový email pro zasílání informací členům tenisového oddílu - info@tenisbilovec.cz (Josef Stoklasa)
  5. Vyřešit pochybení na ČTS s přihláškou mladších žáků TJ Spartaku Bílovec (Jana Honová/Ondra Padušák)
  6. Zajistit hráče do všech přihlášených kategorií, zajistit sponzory především pro závodní tenis mládeže (Ondra Padušák)
  7. Zajistit kartáče na všechny kurty (výbor/správci)
    
Comments