Stanoviska‎ > ‎

Schůze výboru ze dne 7.4.2014

přidáno: 15. 4. 2014 4:19, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec   [ aktualizováno 9. 5. 2014 8:12 ]
1. Vzhledem k nemalému rozsahu loňských krádeží v budově TJ Spartak Bílovec v areálu tenisových kurtů se výbor dohodl na instalaci kamerového systému do vstupního prostoru budovy. Kamera bude umístěna nad vstupní dveře a bude snímat vstupní chodbu. Kamera bude instalována v průběhu měsíce května - instalaci, zprovoznění i technické a legislativní podrobnosti zajistí Josef Stoklasa.

2. Aby se dostalo na všechny členy oddílu tenisu co do možnosti hraní/trénování, dohodl se výbor, že každý člen tenisového oddílu může na kurtech strávit hraním či trénováním max. 3 hodiny/den, přičemž rezervovat si lze maximálně 1,5 hodiny/den. V případě neobsazených kurtů jako jsou např. dopolední hodiny lze hrát neomezeně. 
    Vyjímku pochopitelně tvoří soutěžní utkání, kde lze dobu hraní těžko odhadovat, vyjímkou jsou také subjekty mající nájemní smlouvu o pronájmu kurtů s TJ Spartak Bílovec, kde jsou rozsah a podmínky pronájmu kurtů jasně vymezeny danou nájemní smlouvou.

3. Současně se výbor dohodl, že není možno si rezervovat kurty na jméno jiného člena oddílu, a to především z toho důvodu aby nedocházelo ke zneužívání rezervačního systému. Kontrola bude prováděna skrz rezervační systém, kde je vždy uveden datum, čas a jméno rezervujícího člena.

3. Výbor se dohodl, že hráči hrající amaterskou soutěž MPD za družstva uvádející kurty TJ Spartak Bílovec jako kurty domovské, musí být členy tenisového oddílu TJ Spartak Bílovec, nebo musí uhradit paušální poplatek ve výši 300,--/rok za každého nečlena.

4. Pavel Klimek žádal o rezervaci tréninkových hodin pro dny pondělí a čtvrtek v odpoledních hodinách, a to pro tréninky se členy našeho oddílu(Machalíček, Sokolová, Pavlásková) + dva nečleni z Ostravy. Výbor se k žádosti postavil jednohlasně a to tak, že je na každém ze členů aby si rezervoval časový interval pro trénink/hru prostřednictvím on-line rezervačního systému a tedy každý člen má možnost si rezervovat 1,5 hodiny denně, což může učinit již 7 dní předem. 

5. Po několika úspěšných i neůspěšných opravách čerpadla, se výbor rozhodl požádat město o jednorázový finanční příspěvek na nákup nového čerpadla(vč. motoru) a současnou úpravu uložení a zakrytí čerpadla – zabezpečení před zcizením a vytvoření lepšího přístupu k údržbě všech částí čerpadla, tak ať je možno provádět pravidelný servis a kontroly stavu.

6. Vzhledem k tomu, že Vladimír Korbel bude vypomáhat jako obsluha v restauraci, byl jako druhý správce kurtů, vedle paní Pavelkové, domluven dlouholetý člen Luboš Kotrla. Ten bude zajišťovat především "chlapské" práce související s údržbou a provozem kurtů.
Comments