Zápis ze schůze výboru z 5.10.2015

přidáno: 6. 10. 2015 2:06, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec

 1. Je potřeba zařídit ořezání platanu vedle garáže u kurtu č.2 a shození topolů na pozemku p. Lazeckého (Pavelek) 
 2. Je potřeba koupit benzínový fukar/vysavač na listí (Pavelek) 
 3. Je potřeba vyúčtovat akci Ukončení pro děti se Spartakem (Pavelek) 
 4. Nutno připravit 3. oddílový turnaj (Honová, Leona T. nabídla pomoc) 
 5. Rozpočet na opravu střechy garáže dodala Honová, Stoklasa předloží Spartaku  
 6. Vzhledem k extrémnímu suchu v letošní sezóně je potřeba koupit a nainstalovat snímač hladiny do nádrže na postřikovou vodu (Stoklasa) 
 7. Nutnost instalace pohybového čidla namísto vypínačů do vstupní chodby (Stoklasa) 
 8. Zařídit celoroční provoz internetu na kurtech z důvodu monitoringu kamerového systému (Stoklasa) 
 9. Správce J.Nikel zkusí domluvit dlaždiče na pokládku dlažby vedle beachvolejbalového kurtu - nuntý rozpočet předem (Stoklasa) 
 10. Koupit nové hlavice pro postřik kurtů včetně napojení - viz. ulomená hlavice na kurtu č. 3 (Stoklasa) 
 11. Poslat zbývajícím členům výboru odkaz pro nahrání fotek z letošních i dřívějších turnajů (Stoklasa) 

Schůze výboru ze dne 25.3.2015

přidáno: 16. 4. 2015 6:14, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec

Výbor se sešel v plném složení - Stoklasa, Pavelek, Šmydke, Padušák a Honová a dohodl se na následujícím:

 1. Řešení správce: pan Jiří Nikel může ve volných dnech (pracuje na směny) + Standa Matzner pro vykrytí dnů kdy nebude moct p. Nikel
 2. Řešení financování následující sezóny + sponzorské dary + financování dětí - má na starost Pavelek, Ondra mu pošle podklady
 3. ČTS Turnaje dětí budou 8. - 10.8.2015 Starší žáci, 1. - 3.8.2015 Mladší žáci (Stoklasa to zarezervuje v rezervačním systému)
 4. Antuka - domluví Stoklasa s Vavrečkou
 5. Příprava kurtu - Šmydke dohodne se správci
 6. Potřeba zavařit válec - domluví Pavelek
 7. Ondra zajistí balóny na sezónu
 8. Vyčištění kumbálu vedle správcovny zajistí Pavelek
 9. Nakoupenou dlažbu převezeme v rámci brigád z beachvolejbalového kurtu za zeď
 10. Vybírání peněz za pronájem kurtů pro veřejnost bude dopoledne Padušák, odpoledne ten kdo bude v baru

Schůze výboru ze dne 9.5.2014

přidáno: 26. 5. 2014 21:46, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec   [ aktualizováno 9. 6. 2014 4:22 ]

1. Výbor se rozhodl, vzhledem k novému on-line rezervačnímu systému, aktualizovat pravidla pro rezervaci kurtů, které budou vyvěšeny na nástěnce v chodbě vedle objednávacího PC a také na tomto webu v sekci REZERVACE KURTŮ

2. Výbor se dohodl, že pro čestné členy nechá vyhotovit ozdobné jmenovky, které budou vyvěšeny ve vitrínce v patře u vstupu do baru

3. Vzhledem k nutné dopolední úpravě kurtů(pohazování antukou,oprava pletiva,atd.), se výbor rozhodl oslovit dlouholetého člena p.Matznera, který bude cca. 2 krát v týdnu vypomáhat

4. Výbor se rozhodl, vzhledem k havarijnímu stavu beach kurtu, zakoupit křemičitý písek pro tento kurt - jedna Tatra + vlek

5. p.Lazecký se nabídl odvézt starou antuku vedle boudy, výbor se pokusí zajistit místo kam by se tato antuka mohla odvézt

6. Ondřej Padušák zajistí fotky závodních družstev a zprovozní nástěnku na terase našeho oddílu


Schůze výboru ze dne 7.4.2014

přidáno: 15. 4. 2014 4:19, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec   [ aktualizováno 9. 5. 2014 8:12 ]

1. Vzhledem k nemalému rozsahu loňských krádeží v budově TJ Spartak Bílovec v areálu tenisových kurtů se výbor dohodl na instalaci kamerového systému do vstupního prostoru budovy. Kamera bude umístěna nad vstupní dveře a bude snímat vstupní chodbu. Kamera bude instalována v průběhu měsíce května - instalaci, zprovoznění i technické a legislativní podrobnosti zajistí Josef Stoklasa.

2. Aby se dostalo na všechny členy oddílu tenisu co do možnosti hraní/trénování, dohodl se výbor, že každý člen tenisového oddílu může na kurtech strávit hraním či trénováním max. 3 hodiny/den, přičemž rezervovat si lze maximálně 1,5 hodiny/den. V případě neobsazených kurtů jako jsou např. dopolední hodiny lze hrát neomezeně. 
    Vyjímku pochopitelně tvoří soutěžní utkání, kde lze dobu hraní těžko odhadovat, vyjímkou jsou také subjekty mající nájemní smlouvu o pronájmu kurtů s TJ Spartak Bílovec, kde jsou rozsah a podmínky pronájmu kurtů jasně vymezeny danou nájemní smlouvou.

3. Současně se výbor dohodl, že není možno si rezervovat kurty na jméno jiného člena oddílu, a to především z toho důvodu aby nedocházelo ke zneužívání rezervačního systému. Kontrola bude prováděna skrz rezervační systém, kde je vždy uveden datum, čas a jméno rezervujícího člena.

3. Výbor se dohodl, že hráči hrající amaterskou soutěž MPD za družstva uvádející kurty TJ Spartak Bílovec jako kurty domovské, musí být členy tenisového oddílu TJ Spartak Bílovec, nebo musí uhradit paušální poplatek ve výši 300,--/rok za každého nečlena.

4. Pavel Klimek žádal o rezervaci tréninkových hodin pro dny pondělí a čtvrtek v odpoledních hodinách, a to pro tréninky se členy našeho oddílu(Machalíček, Sokolová, Pavlásková) + dva nečleni z Ostravy. Výbor se k žádosti postavil jednohlasně a to tak, že je na každém ze členů aby si rezervoval časový interval pro trénink/hru prostřednictvím on-line rezervačního systému a tedy každý člen má možnost si rezervovat 1,5 hodiny denně, což může učinit již 7 dní předem. 

5. Po několika úspěšných i neůspěšných opravách čerpadla, se výbor rozhodl požádat město o jednorázový finanční příspěvek na nákup nového čerpadla(vč. motoru) a současnou úpravu uložení a zakrytí čerpadla – zabezpečení před zcizením a vytvoření lepšího přístupu k údržbě všech částí čerpadla, tak ať je možno provádět pravidelný servis a kontroly stavu.

6. Vzhledem k tomu, že Vladimír Korbel bude vypomáhat jako obsluha v restauraci, byl jako druhý správce kurtů, vedle paní Pavelkové, domluven dlouholetý člen Luboš Kotrla. Ten bude zajišťovat především "chlapské" práce související s údržbou a provozem kurtů.

Schůze výboru ze dne 9.3.2014

přidáno: 17. 3. 2014 22:54, autor: Josef Stoklasa   [ Aktualizováno 9. 5. 2014 8:17 uživatelem Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec ]

1. Byl domluven nový správce - paní Ema Pavelková, původní správci Karel Jahn a Antonín Witos st. přislíbili pomoc pro technické/odborné práce.

2. Jana objedná 3 ks. nových kartáčů na kurty.

3. Byl vyměněn zámek v místnosti pro správce, klíče nyní mají jen správci a členové výboru.

4. Výbor odhlasoval(O.P. se zdržel hlasování), že Ondřej Padušák(a trenéři pod jeho hlavičkou trénující), budou odvádět 10 Kč z každé tréninkové jednotky do pokladny oddílu tenisu a to na základě sepsané smlouvy mezi Ondřejem Padušákem a Oddílem tenisu TJ Spartak Bílovec. Podmínkou této smlouvy je také zajištění sponzorského daru ve výši alespoň 10 000,- Kč. Hodiny budou účtovány na základě výpisu z on-line rezervačního systému.

5.
Jana připraví seznam členů pro paní Pavelkovou k evidenci brigád jednotlivých členů. Oznámí členům začátek brigád a informaci o zprovoznění webových stránek http://tenisbilovec.cz. Výbor se dohodl na termínu ukončení brigád k 13.4.2014. V případě špatného počasí bude termín posunut.

6. Výbor dále odhlasoval, v souvislosti s významem udržovacího poplatku 100 Kč, že noví členové tenisového oddílu budou platit členský příspěvek ve výši 2200,- bez možnosti odpracování brigád. Pokud stávající člen nezaplatí členský příspěvek(udržovací příspěvek v případě těhotnýcha kojících matek) do stanoveného termínu, automaticky o členství přichází(včetně skřínky - pokud ji má rezervovanou) a pak je tedy v případě znovu-členství povinen zaplatit členský poplatek ve výši stanovené pro nové členy, tedy 2200,-

7. Výbor dále odhlasoval, že přihlašovací údaje do on-line rezervačního systému, tedy možnost rezervovat si kurty, bude mít každý člen až po zaplacení členských příspěvků a odpracování příslušného počtu hodin brigád.

Schůze výboru ze dne 26.2.2014

přidáno: 17. 3. 2014 22:14, autor: Josef Stoklasa   [ Aktualizováno 19. 3. 2014 4:53 uživatelem Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec ]

1. Víťa Gola žádal o předběžnou rezervaci termínu pro turnaj ODS na 6.9.2014 - VYHOVĚNO, přidáno do Termínů akcí
2. Patrik s Pepou pozjišťují možnosti financování turnajů pro děti a veřejnosti z grantů
3. Výbor schválil udělování udržovacích příspěvků pouze pro těhotné, dlouhodobě nemocní dostanou výjimky po konzultaci s výborem
4. Výbor rozhodl o udělení čestného členství, bývalým předsedům a lidem, kteří se zasadili o chod a rozvoj tenisu v Bílovci:

    Seidler Jiří
    Klimek Václav
    Gořula Zdeněk
    Grosmann Stanislav
    Matzner Stanislav
    Šmydke Pavel
    Witos Radek
    Witos Antonín st.
    Jahn Karel


Ustanovení výboru

přidáno: 26. 2. 2014 4:30, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec   [ aktualizováno 9. 4. 2014 0:11 ]

Výbor se dne 20.2.2014 dohodl na následujících stanoviscích a úkolech pro jednotlivé členy výboru:

Stanoviska obecná:

    1. Zprovoznění tohoto informačního webu www.tenisbilovec.cz a vytvoření on-line rezervačního sýstému pro rezervaci tenisových kurtů v areálu TJ Spartak Bílovec. 

    2. Výbor se jednohlasně shodl na podpoře rekreačního tenisu a s tím související snahou lépe prezentovat tenisový areál směrem k veřejnosti. Vyústěním této podpory budou turnaje pro veřejnost pořádané našim tenisovým klubem v průběhu celé sezóny 2014. S tím souvisí také možnost inzerce ve zpravodaji Města Bílovce a vyhotovení veřejné nabídky k pronájmu kurtů a vyvěšení této nabídky také v jiných sportovištích v rámci Bílovce a okolí. 

    3. Dále se výbor jednoznačně shodl na podpoře mládeže s čímž souvisí také potřeba trénovat na více než jednom kurtu. Výbor se tedy po diskuzi dohodl(O.P. se zdržel hlasování), že trenérovi mládeže Ondrovi Padušákovi vyhradí dva kurty a to následovně:

           Kurt č. 5 celodenně
           Kurt č. 2 do 17 hod

        Pátky, tréninky závodních družstev 2 kurty (z  počátku kurty č.2 a 5, v případě, že nebudou obsazeny, také kurty č.3 a 4). Na ostatních kurtech si mohou děti rezervovat hodiny do 17.hod.

    4. Výbor se dále shodl na navýšení hráčského příspěvku u dětí a mládeže registrovaných v jiných oddílech než je TJ Spartak Bílovec a to na částku 1200,-- /za sezónu.(bez brigád)

    5. Výbor schválil závodnímu tenisu na nákup dvou hráček částku 5 000,-- pro družstvo dospělých.
    6. Výbor se také dohodl na ceníku pro hrací sezónu 2014. Viz sekce CENÍK.


Stanoviska k podnětům: 

    1. Pavel Klimek zažádal písemnou formou o možnost konání turnajů pro Ml./St. žáky a BABYTENIS v následujících termínech:
            
            7.-8.6.2014            BABYTENIS
            30.6.-1.7.2014       ML.ŽÁCI
            5.-7.7.2014            ST.ŽÁCI
            26.-28.7.2014        ST.ŽÁCI

        Výbor žádosti o tyto turnaje jednohlasně VYHOVĚL(OP se zdržel hlasování) a termíny těchto turnajů jsou již zveřejněny jak v Termínech akcí tak budou doplněna do Rezervačního systému kurtů. 

    Součástí této žádosti byla také žádost o mistrovská utkání pro kategorii ML. + ST.ŽÁCI Tenisového klubu Mladý Tenista (bez bližší specifikace termínů). Této žádosti výbor jednohlasně NEVYHOVĚL(OP se zdržel hlasování) a to především z důvodu zaplněnosti kurtů vlastními mistrovskými utkáními v kategoriích Ml. žáků, St. žáků, Mužů/žen a amaterskou soutěží MPD a to především v jarních měsících kdy je vytíženost kurtů nejvyšší.


Úkoly pro letošní sezónu:
 1. Vyjednat zajistit a správce (Patrik Pavelek)
 2. Zajistit objednávku antuky (Pavel Šmydke)
 3. Zjistit podmínky inzerce ve zpravodaji Města Bílovce (Pavel Šmydke)
 4. Zprovoznit doménu tenisbilovec.cz, vytvořit webové stránky www.tenisbilovec.cz a on-line informační systém pro rezervaci kurtů, nový email pro zasílání informací členům tenisového oddílu - info@tenisbilovec.cz (Josef Stoklasa)
 5. Vyřešit pochybení na ČTS s přihláškou mladších žáků TJ Spartaku Bílovec (Jana Honová/Ondra Padušák)
 6. Zajistit hráče do všech přihlášených kategorií, zajistit sponzory především pro závodní tenis mládeže (Ondra Padušák)
 7. Zajistit kartáče na všechny kurty (výbor/správci)
    

Složení výboru Tenisu a rozdělení funkcí

přidáno: 22. 2. 2014 3:55, autor: Josef Stoklasa   [ Aktualizováno 22. 2. 2014 4:23 uživatelem Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec ]

Na první schůzi výboru dne 20.2.2013, se nově složený výbor dohodl na tomto rozdělení funkcí:

    Předseda:                 
    Místoředseda:  
    Pokladník:           
    Závodní tenis:    
    Rekreační tenis:    


Josef Stoklasa
Patrik Pavelek
Jana Honová
Ondřej Padušák
Pavel Šmydke

Výroční schůze a volba nového výboru Tenisu

přidáno: 22. 2. 2014 3:16, autor: Josef Stoklasa   [ Aktualizováno 22. 2. 2014 4:21 uživatelem Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec ]

Na výroční schůzi dne 14.2.2013 byl zvolen nový výbor Tenisového oddílu TJ Spartak Bílovec a to v tomto složení:

Josef Stoklasa
Patrik Pavelek
Jana Honová
Pavel Šmydke
Ondřej Padušák

O dalších postupech výboru jako jsou rozdělení funkcí a úkolů na následující sezónu, stanoviska výboru atd., Vás budeme informovat na tomto webu.

1-9 of 9

Comments