!!! Informace pro veřejnost !!!
 
Rezervaci kurtů je možno provést telefonicky na těchto kontaktech:
Patrik Pavelek        +420 777 065 054
Josef Stoklasa        +420 774 189 262

Pokud se Vám rezervační systém nenačtě zde v okně níže, přejděte na: http://rezervace.tenisbilovec.czPravidla rezervace kurtů

TO TJ Spartak Bílovec


 1. Každý člen tenisového oddílu má právo si rezervovat denně jeden kurt na 1,5 hodiny. Celkově může každý člen strávit na kurtu max. 3 hodiny denně(vyjímku pochopitelně tvoří soutěžní utkání, kde lze jen stěží odhadnout délku zápasů)

 1. Členové - děti a mladiství do 15 let, si mohou rezervovat kurty pouze do 17 hod., v případě, že zůstanou kurty neobsazeny i po 17 hod. mohou děti na těchto kurtech hrát

 1. Povinností každého člena i nečlena je včas a bez zbytečného prodlení zrušit svou rezervaci, v případě, že se nemůže dostavit

 1. Členové si mohou rezervovat kurt maximálně 7 dní dopředu, resp. 7x24 hodin od aktuálního času

 1. Veřejnost, tedy nečlenové si mohou rezervovat kurt maximálně jeden den dopředu a to prostřednictvím kontaktů uvedených na nástěnce a webu http://tenisbilovec.cz

 1. Není možno si rezervovat kurty na jméno(přihlašovací údaje) jiného člena oddílu a to z toho důvodu aby nedocházelo ke zneužívání rezervačního systému

 1. Pokud nebude na rezervovaném kurtu do 15 minut nikdo hrát, bude tento kurt brán jako volný a může jej ke hře využít kterýkoli jiný člen oddílu, popřípadě veřejnost po domluvě se správcem

 1. Každý hráč je povinen řídit se desaterem údržby kurtů, které je vyvěšeno u vstupu na každý kurt

 1. Trenéři dětí a mládeže mohou obsazovat kurty pouze do 17. hod, vyjímkou jsou subjekty mající nájemní smlouvu o pronájmu kurtů s TJ Spartak Bílovec, kde jsou rozsah a podmínky pronájmu kurtů jasně vymezeny touto nájemní smlouvouDESATERO

pro hru a údržbu antukového kurtu


PŘED HROU:


 1. Každý hráč musí být vybaven vhodnou obuvi pro antukové hřiště.

 2. Hrát je možno pouze na upraveném kurtu – zejména zavlaženém.

 3. Díry (rýhy) vzniklé v průběhu hry zasypte antukou (aspoň přihrňte nohou a urovnejte).


PO HŘE:


 1. Dřevěným hrablem kurt srovnejte - je zapotřebí ohnout záda a přitlačit ;-).

 2. V měsíci březnu, dubnu, květnu a za vlhkého počasí používejte režný smeták, v ostatních měsících používejte síťovačku.

 3. Hrablem, smetákem či síťovačkou upravujte celý kurt, nikoliv jen označené hřiště (případně tedy od plotu k plotu).

 4. Po použití hrabla či síťovačky pověste dané věci zpět na určené věšáky na pletivu.

 5. Pokud bezprostředně po Vás na kurt nikdo nepřichází, kurt uzamkněte a klíč povězte do skříňky umístěné na chodbě hned při vstupu budovy šaten.

 6. Udržujte pořádek – v areálu se nacházejí odpadkové koše

 7. Veškeré technické problémy na hřišti prosím ohlaste SMSkou na telefon 777 065 054.P.S. A zlaté pravidlo na závěr:


Dodržujte pitný režim v průběhu i po hře!


Příjemnou hru přeje Výbor oddílu tenisu při TJ Spartak Bílovec.Instruktážní video pro členy tenisového oddílu, jak si změnit heslo po prvním přihlášení a jak si rezervovat kurt:

První přihlášení a rezervace kurtůVývoj teploty na kurtech za posledních 24 hodin