Novinky‎ > ‎

Shrnutí Výroční členské schůze

přidáno: 10. 4. 2015 0:37, autor: Tenisový oddíl TJ Spartak Bílovec
Dne 6. března 2015  od 18. hodin proběhla Výroční členská schůze TO TJ Spartak Bílovec a to za účasti zhruba 30-ti členů. Přítomni byli také hosté z řad výboru TJ Spartak Bílovec a zástupce města Bílovec a to předseda TJ Spartak Bílovec Miroslav Vavrečka a startosta města Mgr. Pavel Mrva. Výroční schůze měla tento průběh:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise na usnesení - predsedkyně Leona Theilova, Ivona Sajdová,
 • Zpráva předsedy o činnosti - předseda Josef Stoklasa
 • Zpráva o hospodaření - pokladník Jana Honová
 • Zpráva revizní komise - předsedkyně komise Lenka Kotrlová, Ivo Martiník, Milan Tulis
 • Plán činnosti na další rok předseda Josef Stoklasa
 • Závěrečná diskuze a přijímáni usnesení - odhlasování nových stanov TO TJ Spartak Bílovec, diskuze na téma kurtu č.4 a plánu na následující sezónu

Plán činnosti na rok 2015:
 1. Usazení odkoupené dlažby od města mezi beachvolejbalovým kurtem fa Lazecký - maximum práce bude uděláno v rámci brigád
 2. Nákup jedné sady nových tenisových lajn - cca 7 400,- (bez DPH: 1 kurt = 148 m lajn + 18 ks kotev = 4440 Kč + 1620 Kč)
 3. Zvýšení cen pronájmu pro veřejnost - zde jsme byli dlouhodobě pod průměrem cen v regionu
 4. V souvislosti se stěhováním mužských skříněk z malé šatny do velké, prosíme dotčené o vyklizení, resp. přestěhování do konce měsíce Dubna - týká se to členů: Josef Stoklasa, Luboš Kotrla, Václav Klimek, Tomáš Slavík, Ivoš Martiník, Milan Tulis
 5. Co se týče opravy plotu okolo kurtu č. 5, tak TJ Spartak Bílovec zažádal na městě o rekonstrukci v rámci údržby majetku, prozatím probíhají jednání mezi městem a TJ Spartak Bílovec
 6. Podle posledních informací, které máme z města se plánuje využití objektu České Besedy pro potřeby oddílů TJ Spartak Bílovec a dalších spolkových organizací. My jakožto oddíl tenisu bychom rádi v rámci plánovaných stavebních úprav okolí Besedy zapracovali rozšíření stávajícího parkoviště za kurtem číslo 1 a to směrem k objektu České besedy podél hlavní cesty a současného vybudování chodníku namísto stávajících tují, čímž by se oba areály propojily. Současně bychom rádi nechali vybudovat malou dvouřadou tribunu vedle kurtu č. 1 v nynějším objektu zahrady Besedy. Stávající asfaltový prostor před budovou Besedy z pohledu kurtu č. 1 by pak mohl sloužit jako malé dětské hřiště pro volnočasové aktivity, atd.
V závěru Výroční členské schůze proběhlo přijímání usnesení v rámci kterého byly přítomnými členy odhlasovány nové Stanovy TO TJ Spartak Bílovec, které jsou dostupné v on-line podobě zde.Comments